WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler

sercenyurt
(Date : 14.12.2007 09:44:17)


Gossen kanunları (Gossen laws)


 ReklamMarjinalizmin öncüsü kabul edilen H.H. Gossen"in subjektif fayda kuramını oluşturan kanunlar. Gossen kanunları şu şekilde özetlenebilir: 1. azalan marjinal fayda kanunu: Belirli bir ihtiyacın tatmininde kullanılan bir malın türdeş birimleri tüketildikçe ihtiyacın şiddeti azalırken, tüketilen her ek birimden elde edilen fayda azalır. 2. ihtiyaçların optimal dağılımı kanunu: Sonsuz olan ihtiyaçlar, birden fazla ihtiyacın giderilmesi halinde, tüketicinin tatmininin belirli bir noktada ençoklaşmasına imkân verecek bir optimallikte dağılmıştır. 3. subjektif değer kanunu: Fayda kıtlıktan doğar ve mal ancak doyum için gereken miktardan daha az ise subjektif bir değere sahiptir.

Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS