WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler

sercenyurt
(Date : 18.12.2007 11:51:41)


Yaşam kalitesi (quality of life)

Hayatını devam ettirebilmek için yeterli maddi imkanlara sahip olmanın yanısıra sosyal güvenlik, sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerine kolay ve rahat ulaşma, boş zaman kullanımı, eğlenceye zaman ve kaynak ayırabilme, saygı görme ve saygınlık taşıma gibi faktörlere göre yapılan yaşam değerlendirmesi.
Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS