WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Biyoloji

APT II
(Relased 17.8.2010 11:29:21)


Bağırsak Zarında Difüzyon Deneyi

Bağırsak Zarında Difüzyon Deneyi


ZARDAN DİFÜZYONLA GEÇİŞ
DENEYİN AMACI

Bağırsak zarında difüzyonu gözlemek.

ARAÇ VE GEREÇLER
> Kurutulmuş bağırsak

> Saf su

> Nişasta çözeltisi

> Lügol çözeltisi

> Spor düzeneği

> Beher

DENEYİN YAPILAŞI
Bu deneyde laboratuar çalışmasında zarların bazı özelliklerini gözleyeceğiz. Kullanacağımız hayvan bağırsağı , suyun ve diğer küçük molekülleri geçirdiği halde büyük molekülleri geçirmez.
Suyun geçişi , su moleküllerinin hareketinden doğan bir çeşit difüzyondur. Difüzyonu cansız bir zarda incelememizin sebebi , canlı hücrelerdeki madde geçişlerini daha iyi anlamak içindir.

> 20 cm uzunluğunda hayvan bağırsağını bir gün önceden temin ediniz.
> Bağırsak parçasını bir gece suda bekletiniz.
> Nişasta çözeltisini hazırlayınız.
> Gerekli çözeltinin hazır olup olmadığını kontrol ediniz.
> Bir beher içerisine saf su ve lügol çözeltisi doldurunuz.
> Bağırsak parçasının bir ucunu sıkıca bağlayınız.
> Açık ucunda 5 cm kalıncaya kadar nişasta çözeltisiyle doldurunuz.
> Daha sonra bu ucuda bağlayıp spor düzeneği yardımıyla içi nişasta çözeltisi ile dolu bağırsağı lügol - su çözeltisi içine sallandırınız.
> Hazırladığınız bu düzeneği bir gün süreilebeklemeğe
bırakınız.
> Bir gün bekledikten sonra düzenek üzerindeki değişiklikleri gözleyerek deney hakkındaki yorumlarınızı açıklayınız.

YORUMU VE SONUCU
Beherdeki saf su ve lügol çözeltisi içerisine , seçici - geçirgen olan bağırsağın içinde nişasta çözeltisini bırakıp 1 gün sonra kontrol ettiğimizde küçük moleküle sahip lügolün bağırsaktan geçerek nişasta çözeltisine karışmış ve nişasta çözeltisinin rengini lacivertimsi bir renge dönüştürmüştür. Bu sırada saf su - lügol çözeltisindeki lügol miktarı azalacağından bu çözeltinin derengi açılacaktır. Ayrıca bağırsak ve su - lügol çözeltilerindeki toplam lügol miktarları da birbirine eşittir. Bu deneyde nişasta molekülünün büyük olması nedeniyle de bu çözelti saf su - lügol çözeltisine geçiş yapamamıştır.

 

 
 
Derecelendir
Kaynak biyoloji dünyası
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS