WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Felsefe

APT II
(Date : 29.6.2008 10:39:12)


Zeka Testlerinin Yararları

Zeka Testlerinin Yararları

Zeka testleri sonucu zeka bölümünün saptanması toplumsal ve bireysel anlamda son derece önemlidir. Zeka bölümünü bilmenin başlıca iki temel yararı vardır:

- Geri ve üstün zekalıları erken saptayıp özel eğitime tabi tutmak

- Zeka testleri de yetenek testleri gibi bireyi mesleğe yönlendirmede ve meslek seçmede kullanılabilir.

Zekanın Toplumsal Dağılımı

Toplumda insanların büyük çoğunluğu normal zekalı ya da ona yakın niteliktedir. İdiot, embesil gibi geri zekalıların ve çok üstün zekalıların oranı olukça düşüktür.

Zeka Yönünden Özel Gruplar

Zeka Geriliği : Zekası normalin altında olup, bunun davranışlarına yansıması sonucu davranış bozukluğu gösteren insanların durumudur. Bunların içinde şunlar vardır :

- İdiot (Aptal) : Yaklaşık 0 – 19 zeka bölümüne sahip insanlardır. Bunlar sürekli bakıma muhtaçtırlar. Kendi başlarına hiçbir gereksinimlerini karşılayamazlar. İleri yaşlarda biel yaklaşık 1 – 2 yaş grubundaki çocukların düzeyinde davranırlar.

- Embesil (Budala) : Yaklaşık 20 – 49 zeka bölümüne sahiptirler. Belirli oranlarda da olsa gereksinimlerini karşılayabilirler. Yeme, içme, giyinme, soyunma gibi becerileri kazanabilirler. İleriki yaşlarda da 5 – 6 grubundaki çocukların davranışlarını gösterirler.

- Moron (Debil-Ahmak) : Zeka bölümü yaklaşık 50 – 69 dolayında olanlardır. Okuma – yazma öğrenebilir, basit matematik işlemleri yapabilirler. Soyut düşünmenin gerekli olmadığı kolay işlerle uğraşabilir, basit beceriler geliştirebilirler. Yaklaşık 10 – 12 yaşlarındaki çocukların davranışlarını gösterirler.

Geri zekalılığın nedenleri :

Doğuştan gelen geri zekalılık : Aile bireylerinden kalıtsal olarak geçen geri zekalılıktır.

Sonradan olan geri zekalılık : Çocuğun anne karnındayken yaşadığı olumsuz etkilenimler, doğumdan sonra özellikle bebeklikte geçirilen yüksek ateşli hastalıklar ya da doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, kaza gibi etkenlerle beyinde oluşan hasarlar da geri zekalılığa yol açabilir.

Doğuştan gelen geri zekalılık genelde bireyin fizyolojik yapısına da yansır. Buna “Down sendromu” ya da “mongolizm” denir.

Üstün Zekalılık :Genelde Zeka Bölümü 130’un üzerinde olanlardır. Bunlar düşünce tutarlılıkları, öğrenme hızlılığı, algılama kapasiteleri ile kendilerini gösterirler. Yapılan araştırmalar üstün zekalı çocukların büyük çoğunluğunun ailelerin yüksek öğrenim yapmış olduğunu göstermiştir. Üstün zekalı olmasına karşın çevre koşulları nedeni ile yaşamda başarılı olamayan insanlara da az da olsa rastlanmaktadır.

Özel Yetenekler : Bireyin herhangi bir işi başarabilme gücünü kullanmasına yetenek denir. Özelleştirilmiş etkinlik alanlarında kullanılan başarma gücüne de özel yetenek denir. Müzik, resim, sanat, spor, mimarlık gibi alanlar özel yetenek alanlarıdır. Özel yetenek alanları genel ve özel yetenek testleri ile ölçülür.

Genel yetenek testleri, bireyin çok sayıda yetenek alanlarından hangisine yatkın olduğunu ölçer. Özel yetenek testleri ise bireyin belirli bir alanda yeteneğinin derecesini ölçer.

Zeka ve Yaratıcı Düşünme : Yeni bir şey bulmaya ve keşfetmeye yönelik yaratıcı düşünme, zekanın etkin kullanımı ile gerçekleşir. Yaratıcı insanlar genelde zekidirler.
Derecelendir
Kaynak www.1bilgi.com
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS