WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Elektrik & Elektronik

APT II
(Date : 5.7.2008 18:48:09)
imageimageimage %18


Reaktif Güç Kontrol Rölesi Ayarı


Standartlara uygun olarak üretilen reaktif güç kontrol röleleri, sistem akımını dijital
olarak algılayarak tesisin güç faktörünü hassas bir şekilde ölçer. Hesaplanan güç faktörünün
istenilen değerler dışında olduğu durumda devreye kondansatör alır veya çıkarır.
Kondansatör kontaktörlerine cihaz içindeki röleler yardımıyla yol verilir. Bu röleler geçici akım rejimlerine ve açma kapama darbe akımlarına karşı dayanıklı olup kontak uçlarında kullanılan filtrelerle ark minimuma indirilmiştir.
Röleler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
Ön panel kullanımı, çok fonksiyonlu tuşlardan oluşmalıdır.
Fonksiyonlar set tuşu ile seçilmeli. Seçilen fonksiyon üzerindeki değiştirmeler
yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak yapılabilmelidir.
Elektrik enerjisi kesildiği takdirde kompanzasyon devre dışı kalmalıdır.
Reaktif güç kontrol rölesi en az 5 ile 10 kademeli olmalıdır.
Reaktif güç ayarını yapabilmek için C/k oranı hesaplanmalıdır (C:1.
kademedeki kondansatör gücü, k; Akım trafosu dönüştürme oranıdır).
Rölenin ön panelinde kademe sayısı kadar LED diyot bulunmaktadır. Işık veren LED
sayısı kadar devrede kondansatör grubu bulunduğu anlaşılmaktadır.

C/k Ayarı
C/k ayarı ile kompanze edilmemiş bölgenin (yani kondansatörlerin devreye alınmaya
başladığı ve kondansatör devreden çıkarma değeri arasında kalan bölge) genişliği
ayarlanmaktadır. Bu nedenle C/k ayarını çok iyi yapmanız gerekmektedir. C/k ayarını hassas
bir şekilde yapamazsanız ya röleniz iyi bir kompanzasyonu yapamayarak sistemin gereksiz
yere fazla akım çekmesine ya da gereksiz yere devreye kondansatör sokup çıkartarak
salınımlara sebep olabilirsiniz.
C/k ayarının yapılması;
C/k değerini 0,05 ile 1,2 arasında ayarlayabilirsiniz. C/k ifadesinde,
C değeri birinci kademedeki kondansatörün kVAr cinsinden gücünü,
k değeri sistemde kullandığınız akım trafosunun dönüştürme oranını ifade etmektedir.
Eğer bu devre için röle üzerindeki ilgili ayar düğmesinden C/k değerini 0,5 değerine
ayarladığınızda herhangi bir salınım tehlikesi olmadan en uygun kompanzasyonu yapmış
olursunuz. C/k değerini aşağıdaki Tablo 1.2’den de rahatlıkla bulabilirsiniz.
Aşağıda piyasada kullanılan bir reaktif güç kontrol rölesinin önemli kısımları
görülmektedir.
Derecelendir
Kaynak http://www.elektrikbilgisi.net
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS