WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Biyoloji

APT II
(Date : 7.7.2008 14:41:59)
imageimageimage %15


Kanın Pıhtılaşma Mekanizması


Pıhtılaşma: Damarlardaki yralanma durumlarındaki kanın akmasının önlenmesine hemostaz(hemostasis) denir.

 Hemostaz sağlayan mekanizmalar damar spazmı,trombosit tıkacı oluşumu,kanın koagülasyonu sonucu pıhtı oluşumu ve fibröz dokunun pıhtı içine doğru büyümesi ile damardaki deliğin kapanması şeklinde aşamaları içerir.Böyle bir durumda ilk önce yaralnama yerinde damarda  büzülme meydana gelir.Harabiyete uğrayan kan damarlarının büzülmesinde trombositlerden salgılanan ve çok kuvvetli vazokonstriktör olan seratonin maddesinin rolü vardır.

Kanın Pıhtılaşmasında etkili olan trombositlerin şekil değiştirici ve yapışkan özellikleri vardır.Damarların zedelenmesi sonucu trombositler zedelenen yere gelerek üst üste yapışmak suretiyle zedelenen damar çevresinde tıkaç oluştururlar.Kanamanın durdurulmasında en etkili husus kanın pıhtılaşmasıdır.

Kanın pıhtılaşması son derece karmaşık bir olaydır.

Pıhtılaşma mekanizması şöyle şematize edilebilir.

Tromboplastin > Protrombin > Trombin > Fibrinojen(eriyebilen) > Fibrin(erimeyen) > Pıhtı

Pıhtılaşma mekanizması anlatımı:

Damarlardaki kanama sonucu trombesitlerden tromboplastin denilen bir madde açığa çıkar ve pıhtılaşma mekanizmasını başlatır.Tromboplastin aktif hale geçerek karaciğerde üretilen ve ön maddesi K vitamini olan Protrombini kalsiyum iyonlarınında yardımıyla trombine çevirir.Trombinde kan stoplazmasında bulunan fibrinojeni fibrine dönüştürür.Oluşan fibrin lifleri bi ağ oluştururlar ve Pıhtı oluşumu gerçekleşmiş olur.BU fibrin lifleri yapışkan özelliktedir.Bu pıhtı damarın zedelenen yerine yapışıp orayı kapatarak kanamayı durdurur ve pıhtılaşma gerçekleşmiş olur


APT II TIM / CyberSun
Derecelendir
Kaynak APT II Tarafından yazılmış/derlenmiştir.
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS