WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Okullar > Lise

sercenyurt
(Date : 14.7.2008 12:40:11)
imageimageimage %14


Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Alanı


 ReklamHalkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir. Gelişen dünya anlayışı, firmaların artan rekabet koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu durum, halkla ilişkiler ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına ya da işletmelerin halkla ilişkiler departmanlarını oluşturma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Giderek büyük bir ivme ile gelişen ve ülkenin her yerinde yaygınlaşan bu sektör aynı zamanda çok değişken ve dinamik bir yapı içermektedir. Bu sektörün her alanla ilişkisinin olmasından ve çok çeşitli sektörlere hizmet etmesinden dolayı, bünyesinde çalışan elamanlar da hem meslekî, hem düzey açısından çeşitlilik göstermektedir. Sektör her alanda ve konuda halkla ilişkiler ve organizasyon hizmeti sunabilmektedir. Ülkemiz sanayisinin son yıllarda ulaştığı boyut ve ürünlerin dolaysız yoldan tüketiciye ulaştırma çabası, fuarcılık ve organizasyon sektörünün gelişimini de beraberinde getirmiştir. Sektörün, turizm, servis, reklam, pazarlama, vb. sektörler ile de ilişkisi bulunmaktadır. Bu sektördeki iş gücünün çok yönlü ve yüksek seviyede olmasını zorunlu kılmaktadır. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bu alanda yer alan meslek dalları:

HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI:
Halkla ilişkiler elemanının sahip olduğu, kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar özel ya da tüzel kişilerin belirlenmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesini, tepkileri değerlendirerek tutuma yön vermesini, bu amaçla gerekli faaliyetlerin planlama, yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

MÜŞTERİ TEMSİLİSİ:
Müşteri temsilciliği elemanının sahip olduğu, şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan ve kaliteli müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

KAMUOYU VE PİYASA ARAŞTIRMACISI:
Kamuoyu araştırmacısının sahip olduğu, sosyal ve ekonomik konularla, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularla, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

ORGANİZASYON SORUMLUSU:
Organizasyon sorumlusunun sahip olduğu,  çeşitli organizasyonlar düzenlemek için temel düzeyde proje geliştirme, tasarlama, Mekân düzenleme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar her tür organizasyon düzenlemek için proje geliştirme, tasarlama, mekân düzenleme, yardımcı hizmetleri temin edilmesine görev alabilecek nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

FUAR ORGANİZASYONU SORUMLUSU:
Fuar organizasyon sorumlusunun sahip olduğu, fuar organizasyonu düzenlemek için temel düzeyde araştırma yapma, proje geliştirme, bölgesel özelliklere yönelik olarak çeşitli fuar organizasyonlarında yürütülen faaliyetleri yerine getirme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar uluslar arası, ulusal ve bölgesel fuar organizasyonlarının araştırma, planlama, tanıtım, satış, uygulama ve değerlendirme aşamalarında görev alabilecek nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
  Halkla ilişkiler ve tanıtım ajanslarında,
  Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümlerinde,
  Görsel ve işitsel medya kuruluşlarında,
  Medya takip ajanslarında,
  Kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde,
  Reklam ajanslarında,
  Haber ajanslarında,
  Çağrı merkezlerinde,
  Şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde,
  Organizasyon  ve fuar şirketlerinde,
  Turizm şirketlerinde,
  Ticaret odalarında vb. yerlerde çalışabilirler.

Derecelendir
Kaynak http://www.kimyaokulu.com/icerik.aspx?yazid=2383
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS