WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Okullar > Lise

sercenyurt
(Date : 14.7.2008 21:35:37)
imageimageimage %-5


Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanı

Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraber¬inde getirmektedir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Büro otomasyon araçları, başta bilgisayar olmak üzere telefon, faks, teleks gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi mekanik araçlar da büro işlerinde yardımcı araçlardır. Sekreterlik ise günümüzde hızla yükselen ve önemli bir konuma gelen mesleklerden biri olmuştur. Sekreter, yöneticinin sağ kolu olmaktan çıkmış, iş ortağı durumuna gelmiştir. Sekreterlik mesleği, yönetici asistanlığı kavramıyla özdeşleşmektedir. Sekreterlik uğraşısı meslek olma kriterlerinin hepsini taşımakta ve artık alt uzmanlık alanlarını da oluşturacak şekilde gelişmektedir. Bu  alanında yer alan meslek dalları:

HUKUK SEKRETERLİĞİ DALI:
Hukuk sekreterliği mesleğinin gerektirdiği, günlük işler, dava hizmetleri, toplantı ve seyahat organizesi ile ilgili gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, dava dosyaları hazırlama, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

TİCARET SEKRETERLİĞİ DALI:
Ticaret sekreterliği mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan ofis yönetimi, iletişim, bildirimler ve ödemeler ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar büro makinelerini kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneti¬cinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimleri ve ödemleri izleme işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

TIP SEKRETERLİĞİ DALI:
Tıp sekreterliği mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan günlük işler, belgeler, hasta ve tedavi hizmetleri bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, hasta ve tedavi hizmet işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ DALI:
Yönetici sekreterliği mesleğinin gerektirdiği ofis makineleri, iletişim, sunum, toplantı ve seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar büro makinelerini kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama işlemlerini yürütme, sunum hazırlama, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler olarak mezun olurlar.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklere paralel olarak tüm sektörlerin ofislerinde büro ve sekreterlik hizmetlerinde çalışabilirler


Derecelendir
Kaynak http://www.kimyaokulu.com/icerik.aspx?yazid=2369
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS