WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi

makalekurdu
(Date : 13.10.2013 12:45:29)


İç Mimarlık Mesleği

İç mimarlık, bundan 10 yıl önce cok rağbet görmesede günümüzde hemen hemen herkesimden insanların arayıp hizmet aldığı bir meslek haline geldi.Hatta Kanal D de Evim Şahane"nin başlattığı iç mimarlık tasarımları insanlara bu mesleği sevdirmiştir ve benimsetmiştir.
Peki bir iç mimar ne yapar yada iç mimarlık denince akla ne geliyor.

İç Mimar ;

     Bir mekanı (ev, büro, sinema, lokanta) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir.İç Mimarın Görevleri Nedir;

    Müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptar,
    - Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlar,
     - Tasarımın krokisini çizer,
    - Kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyanın kalitesine göre maliyetini ve işçilik ücretini hesaplar,
     - Dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur,
     - Mobilyaların, halı ve perdelerin yerleştirilmesini sağlar

İç mimar olabilmek için peki hangi yeteneklerimiz gelişmiş olması lazım.Bunlar hakkında kısa bir bilgi verelim.

İç mimar olmak isteyenlerin;

    - Üst düzeyde genel yeteneğe,
    - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırdedebilme, zihinde canlandırabilme gücüne sahip, yaratıcı,
    - Bir işi planlayıp uygulayabilen
    - Görsel sanatlara ilgi duyan,
    - Başkalarını etkileyebilen,
    - Eleştiriye ve yeniliklere açık kimseler olması gerekmektedir.Derecelendir
Kaynak http://ic-mimarlik-bolumu.blogspot.com/
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS