WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Sosyal Bilimler

sercenyurt
(Date : 12.12.2007 15:52:46)


Açık Finansmanı (deficit financing)

Gelirler ile istihdam düzeyini artırmak, ekonomik faaliyetleri canlandırmak ve ekonomik genişleme eğilimlerinin artmasını sağlamak gibi amaçlarla, kamu harcamalarının gelirleri aşacak şekilde bilinçli olarak artırılması sonucu ortaya çıkan kamu finansman açığının, doğrudan para basımı veya iç borçlanma yoluyla karşılanması.

Derecelendir
Kaynak sercenyurt Tarafından yazılmış/derlenmiştir.
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS